Hoài Đức

Hoài Đức

Giuse Lê Đức Triệu, aka Hoài Đức, is a Vietnamese catholic priest. He was born in 1922 and passed away in 2007. He composed many liturgical song for the Vietnames catholic Church.

Music by this artist

Partager avec un ami