Bèo dạt mây trôi – Anh Khang & Quang Thắng

This wonderful melody is a vietnamese folk song, and I particularly like this version, very simple, beautifully performed by two famous vietnamese pop singers. I include after the video my own translation of this little jewel.

Vietnamese Lyrics

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, em ơi, anh vẫn đợi, bèo dạt. Mây trôi, chim sa, tang tính tình, cá lội, ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy đâu…

Một mảnh trăng treo suốt đêm thâu, em ơi, trăng đã ngả ngang đầu. Thương nhớ ai, sương rơi đêm sắp tận, trăng tàn. Cành tre đưa trước ngõ, làn gió la đà, em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu?

Ngày ngày ra trông chốn xa xăm, em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn. Ra trông sao xa tang tính tình cá vờn, người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu…

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh, em ơi, anh vẫn đợi mỏi mòn. Thương nhớ ai, chim ơi, xin nhắn một đôi lời. Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu…

English Translation

Water ferns drifting away, clouds floating, in a distance, my love, I’m still waiting for you, water ferns drifting away. Clouds are floating, birds are flying, fish are swimming, I keep in my heart one hope, waiting twice as much, longing even more, but you’re still nowhere to be seen…

The crescent moon hangs in the sky throughout the night, my love, and it shall soon fade away. I’m longing for someone, the morning dew falls and the night will soon wither away. The bamboo trees quiver in the breeze, I’m waiting, but you’re still nowhere to be seen.

Day and night, keeping my watch, my love, I’m waiting restlessly. Looking in the distance, fish are swimming, you flew away, but do you remember there is someone longing for the sight of your bird’s wings in the sky, as you’re still nowhere to be seen.

Patiently watching throughout the night, I am waiting restlessly. I’m in love with someone, please birds, send on a few words. You flew away, but do you remember there is someone longing for the sight of your bird’s wings in the sky, as you’re still nowhere to be seen.

Cette page est aussi disponible en frFrançais

Leave a Comment

avatar
  Subscribe  
Notify of