Quand je regarde ma vie, je me découvre bourré d'orgueil, jaloux, affamé d'amour, souvent incapable d'aimer de manière juste. Car le véritable amour n'est pas dans la quête d'indépendance, de sentiment, de prestige social.

CrècheMais il est dans un abandon mutuel dans les mains de ceux qu'on essaie d'aimer, ce pari confiant que, dans cette interdépendance simple, quotidienne, faite de petits gestes ordinaires, ce compagnonnage nous rend plus humains et capables d'aimer plus.

Toute tentative d'atteindre cette qualité d'amour autrement n'est que vain orgueil. Refuser de dépendre de l'amour de Dieu, de l'amour des autres, c'est se couper de notre humanité profonde. Et si nous acceptons cela, alors nous serons capables d'offrir aux autres leur ration quotidienne d'amour frais, car humblement dans notre coeur, nous connaîtrons le prix de cet amour simple, fait de gestes ordinaires et tendres.

Dieu, en se rendant dépendant de notre pauvre amour, nous montre la voie. Le vrai salut se joue dans cette imperfection et cette finitude : notre humanité est le lieu de notre sainteté.

Chers amis, pardon pour toutes les fois où je ne sais pas vous aimer comme Dieu nous aime. Mais, si vous le voulez bien, je veux continuer à apprendre avec vous. Joyeux Noël !

Afficher tiếng ViệtCacher tiếng Việt

Tôi hôm qua, tôi lặng ngắm hang đá và tôi đã tự hỏi : Thiên Chúa là ai khi, để yêu thương, chấp nhận phó thác vào nhân loại ?

Khi tôi nhìn vào cuộc sống của tôi, tôi tìm thấy bản thân mình đầy đủ với tính kiêu ngạo, sự ghen tỵ, tham tình thương, thường không thể yêu một cách đúng đắn. Bởi vì tình yêu thật không phải trong việc tìm kiếm sự độc lập, tình cảm, uy tín xã hội.

Nhưng tình yêu thật cần chúng ta phó thác nhau vào tai của những người chúng ta đang cố gắng yêu thương. Đây là thách thức tin tưởng rằng sự phó thác lẫn nhau đơn giản này, mỗi ngày, thực hiện với những cử chỉ nhỏ đồng hành bình thường mà làm cho con người chúng ta nhân đạo hơn và có thể yêu thương nhiều hơn.

Bất kỳ sự cố gắng nào để đạt được chất lượng của tình yêu đó là tính kiêu ngạo vô ích. Từ chối phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của người khác, là tự cắt giảm nhân loại sâu sắc của chúng con.Và nếu chúng con chấp nhận điều này, sau đó chúng con sẽ có thể cho người khác khẩu phần tình yêu hàng ngày, vì sự khiêm nhường trong lòng chúng con, chúng con biết giá trị của tình yêu đơn giản, những điều bình thường và dịu dàng được thực hiện.

Thiên Chúa, khi chọn phó thác vào tình yêu kém của chúng con, chỉ cho chúng con con đường chúng con nên đi. Sự giải thoát thật dựa trên phần này không hoàn hảo : sự nhân đạo chúng con là nơi sự thánh thiện chúng con.

Các bạn thân mến, xin lỗi vì tất cả những lúc mà tôi không yêu thương các bạn như Thiên Chúa yêu thương chúng con. Tuy nhiên, nếu các bạn cũng muốn như thế, tôi muốn tiếp tục học với các bạn để yêu thương nhiều hơn. Chúc mừng Giáng Sinh !