Au milieu de beaucoup de paroles joyeuses, vous trouverez parfois certains propos durs soit pour les Français, soit pour les Vietnamiens. Qu'il me soit permis de rappeler que je vis avec mes étudiants, et beaucoup sont mes amis, certains sont devenus des personnes indispensables à ma vie.

Je les aime vraiment. Et c'est sur ce fond de profonde affection que je veux mettre en lumière nos similitudes et nos différences, non pas pour opposer, mais pour articuler.

Afficher tiếng ViệtCacher tiếng Việt

Gần hai năm tại Việt Nam rồi. Hai năm thú vị, đầy thách thức, phong phú và hướng dẫn. Trong suốt hai năm, tôi đã học được một ngôn ngữ mới, khám phá nền văn hóa khác, một cách khác để suy nghĩ.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải viết về tính khác biệt này, cũng chia sẻ những việc nhỏ mà tôi nghĩ rằng tôi hiểu, nhưng tôi có thể mâu thuẫn trong một thời gian ngắn bởi vì học tập của tôi chưa gần xong.

Trong nhiều lời vui vẻ, bạn có thể tìm thấy một số lời nặng nề về người Pháp hoặc người Việt Nam. Hãy để tôi nói lại với các bạn rằng tôi sống với các sinh viên của tôi, và nhiều người trong các sinh viên là bạn bè của tôi, một số người cũng đã trở thành thân thiết và cần thiết cho cuộc sống của tôi.

Tôi thực sự yêu thương họ. Và vì tình cảm sâu sắc này nên tôi muốn nhấn mạnh những điểm tương đồng và khác biệt của chúng tôi, không để đối lập hai văn hóa này với nhau, nhưng đế liên kết họ.